Medlemskap

Det kan vara svårt att vara helnykter i en kultur där alkoholen är självklar – till och med så självklar att det har blivit provocerande att avstå från den. Därför är det viktigt att det finns platser där friheten från alkohol är lika naturlig som alkoholen är i det övriga samhället.

I IOGT-NTO skapar vi en sådan frizon genom att tillsammans göra sådant som vi tycker är roligt och viktigt, nyktra i en nykter miljö. Det är ett stöd i det personliga ställningstagandet, oavsett om man är nykter alkoholist eller aldrig har druckit en droppe alkohol i hela sitt liv.

Varför väljer vi i IOGT-NTO att avstå helt från alkohol och andra droger?

Det finns naturligtvis många orsaker bland våra medlemmar. Vissa har kanske haft missbruksproblem tidigare, eller har anhöriga som har alkoholproblem. Andra väljer att avstå från alkohol av solidaritet med de människor som har problem eller för att de tycker att det är mer hälsosamt. Många tycker också att alkoholen passiviserar, och därför är ett demokratiproblem.

För att sammanfatta de olika anledningarna till att välja helnykterheten kan man säga att vi i IOGT-NTO anser att alkohol och andra droger är ett hinder för individens utveckling och för samhällsutvecklingen i stort. Genom att välja den personliga helnykterheten ser vi oss som en del av lösningen på drogproblemen.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00