Välkommen!

Café Skogen är en fritidsgårdsförening där tre föreningar inom IOGT-NTO-rörelsen ingår: IOGT-NTO Kamratstöd Sober, IOGT-NTO lf 10 Nytta och Nöje samt Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Örebrokåren.

DSCN1100b2

Ändamålet med anläggningen är att kunna erbjuda såväl medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen som icke medlemmar en alkoholfri miljö med möjlighet till kulturupplevelser, studieaktiviteter och rekreation.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00