Välkommen!

Café Skogen är en fritidsgårdsförening där tre föreningar inom IOGT-NTO-rörelsen ingår: IOGT-NTO lf 3 Örebro, IOGT-NTO lf 10 Nytta & Nöje, Örebro kamratstöd samt Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Örebrokåren.

DSCN1100b2

Ändamålet med anläggningen är att kunna erbjuda såväl medlemmar inom IOGT-NTO-rörelsen som icke medlemmar en alkoholfri miljö med möjlighet till kulturupplevelser, studieaktiviteter och rekreation.

Senaste nytt från IOGT-NTO Café Skogen:

Kom på ”Må Bra eller frukostklubben”

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00